Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & Μ.Μ.Ε

 Παρακαλούνται τα μέλη μας που δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί τις νέες ταυτότητες χρονικής περιόδου  1 /1/2019 έως 31/12/2020 να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ένωσης μας για την παραλαβή τους . 210 3845829
κο Κατσαράκη Γιάννη Πρόεδρο.