Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Με απόφαση του Δ.Σ συγκροτήθηκαν επιτροπές στην « ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ».


                                                                             Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2019

Πρακτικό ΠΑ.Ε.ΔΗ & Μ.Μ.Ε / Π-2/11-12-2019

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00  το προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία της ένωσης μας και με σύμφωνη γνώμη των παρευρεθέντων μελών του Δ.Σ συγκροτήθηκαν δύο επιτροπές που είναι :
Α) Eπιτροπή αξιολόγησης και  εγκρίσεων εγγραφών.
Πρόεδρος : Xρυσού Ελένη
Γραμματέας:  Kατσαράκης Ιωάννης & Μέλος:  Εμμανουήλ Χαράλαμπος
---------------------------------------------------------
Β) Επιτροπή πειθαρχικού συμβουλίου .
Πρόεδρος Μοσκοβίτης Γεώργιος
Γραμματέας : Aντωνακάκης Κωνσταντίνος
& Μέλος : Xατζηνικολάκης Νικόλαος  
                               Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος   Γεώργιος Μοσκοβίτης   
Η Γ. Γραμματέας Μαρία Πολάτου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου